SP8KKM | SP8YAY | SP8PVV

Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów DELTA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kod Q, Slang, RST

Email Drukuj PDF
R - czytelność (z ang. Readability), skala 1-5

1 - nieczytelne

2 - czytelne z trudnością, odbieram niektóre słowa

3 - czytelne ze znacznymi trudnościami

4 - czytelne z niewielkimi trudnościami

5 - dobrze czytelne

S - siła sygnału (z ang. Signal Strenght), skala 1-9

1 - bardzo słaby sygnał z trudnością rozróżnialny

2 - bardzo słaby, lecz słyszalny sygnał

3 - słaby sygnał

4 - dostatecznie dobry sygnał

5 - dość dobry sygnał

6 - dobry sygnał

7 - średnio dobry sygnał

8 - silny sygnał

9 - bardzo silny sygnał

T - ton (z ang. Tone), skala 1-9

1 - chrapliwy ton prądu zmiennego do 50 Hz

2 - warczący ton prądu zmiennego do 150 Hz

3 - warczący ton prądu zmiennego, ślady muzykalnego tonu

4  dźwięczny ton prądu zmiennego

5 - ton prądu stałego, silnie zmodulowany składową zmienną

6 - ton prądu stałego, lekko zmodulowany składową zmienną

7 - ton prądu stałego z lekkim przydźwiękiem

8 - dobry ton prądu stałego

9 - bardzo bobry ton prądu stałego

Uwaga!

W łącznościach telegraficznych podajemy raport RST,

W łącznościach fonicznych podajemy raport RS.