I po Głobikowej …

No i tak IX Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców już za nami za rok zmiana kodu i 1 z przodu…

Trochę innych liczb koledzy z 4 okręgów, 11 klubów, 12 adeptów którzy pozytywnie zdali egzamin, reprezentacja 33 batalionu lekkiej piechoty, temperatura 35C, 37 łączności w logu w Zawodach Tarnowskich, ponad 100 uczestników… . Rozmowy o balonach, beaconach KF i UKF

Ale to nie liczby są ważne – ale to najważniejsze, że znów się spotkali ludzie dobrej woli gotowi swoje hobby wykorzystywać dla dobra innych, dla których granice łączą, a nie dzielą. Dla których ważne jest działanie, a nie obiecywanie. THX Rafał SQ8UPS za zdjęcia i Zapraszamy na 10 jubileuszowe spotkanie krótkofalowców już za niecałe 365 dni Vy 73 ! Dziękuję za pomoc wszystkim kolegom którzy włączyli się w organizację naszego wspólnego spotkania Jacek SQ8AQO