Historia klubu SP8KKM

 

Klub SP8KKM został założony w latach 60. przez pracownika Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Dębicy, nieżyjącego już inżyniera Henryka Śledzia. Klub przyjął nazwę Klub Łączności LOK przy WSK Dębica. Mieścił się w piwnicy bloku numer 2 przy ulicy Krakowskiej  – dawne osiedle WSK. Do klubu uczęszczało wielu sympatyków krótkofalarstwa, m. in. Leszek Zarychta, Zdzisław Kucab, Janusz Leginowicz, Alfred Pociask, Edward Pietrzyk, Stanisław Biernacki, Zdzisław Michalski i wielu innych pracowników i sympatyków WSK Dębica.

Pierwszym prezesem został inżynier Henryk Śledź. Prezes nawiązał kontakt z pracownikiem Ligi Obrony Kraju kolegą Bolesławem Kłuskiem SP9HKD, kierownikiem sportów obronnych. Kolega Bolesław Kłusek prowadził też w Dębicy sekcję strzelecką i przystań kajakową przy LOK Dębica. Po likwidacji sekcji kajakowej na wniosek kolegi Kłuska klub przeniesiono do nowej siedziby LOK przy ulicy Kościuszki i kierownikiem został właśnie kolega Bolesław. Dużo w pracach klubowych pomagał mu doświadczony krótkofalowiec kolega Tadeusz Szymkowiak SP9JA i kolega Stanisław Rafa SP9GMP. Klub pracował na starych urządzeniach typu RSBF, 10RT, RBM1 i KWM, brał też udział we wszystkich zawodach SPK i innych zawodach krajowych.

Do klubu zaczęli przyjeżdżać goście celem przekonania się, że można urządzić klub, który może być przykładem dla innych klubów LOK. Klub SP8KKM wizytował też Prezes Zarządu Głównego generał Szydłowski i ocenił nasz klub jako jeden z najlepszych. W czasie Zjazdu Zarządu Głównego LOK w swoim wystąpieniu powiedział, że jak ktoś z kierowników klubów w Polsce twierdzi, że nie da się prowadzić klubów społecznie niech jedzie do Dębicy, a tam zobaczy jak powinien działać klub łączności. Biorący udział w tym zjeździe kolega Tadeusz SP9JA był dumny, bo przecież to jego zasługa. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kolegi Bolesława SP9HKD i jego zaradności do klubu przyjeżdżały transporty sprzętu i podzespołów elektronicznych, lamp, półprzewodników. W klubie rzeczy te wykorzystywano przez  Stanisława SP9GMP do wykonywania urządzeń do pracy na pasmach amatorskich i łowów na lisa.

Klub SP9KKM.Pod tym względem klub był wzorowo wyposażony i utrzymany na niespotykanym poziomie technicznym. Kolega Bolesław szczególnie zainteresowany był techniką cyfrową. Dębicki Klub Łączności to doskonale wyposażone pomieszczenia, warsztat, wiele konstrukcji urządzeń radiowych, telewizyjnych oraz cyfrowych, a wszystko w zadbanych wnętrzach. Klub brał udział w licznych zawodach osiągając wysokie miejsca, m. in. w Strefowych Zawodach Radiotelegrafii Szybkiej, gdzie zajął miejsce w czołówce. W 1975 roku wraz z reformą terytorialną klub zmienił znak na SP9KKM.

Wraz z nadejściem stanu wojennego działalność klubu została zawieszona. Nie prowadzono łączności i nie odbywały się spotkania klubowe. Sprzęt i radio zostały zdeponowane w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dębicy. Zabrano też dzienniki łączności i zezwolenie na instalację radiostacji klubowej. Po zakończeniu stanu wojennego sprzęt wrócił do klubu, ale bardzo zniszczony bo nie był należycie przechowywany. Jednak bardzo szybko klub uzyskał nowe zezwolenie i działalność została wznowiona, a do klubu powrócili wszyscy członkowie i sympatycy.

Zawody telegrafii w Straszęcinie.W tamtych latach do klubu uczęszczali i brali udział w pracach klubu m. in. kolega Bolesław SP9HKD, Waldek SP9MZX, Wiesiek SP9RPV, Staszek SP9GMP, Fredek SP9EEQ, Leszek Zarychta, Staszek SP9IBU, Edek SP9GTT, Tadeusz SP9JA, Zbyszek SP9MAW, Janusz SP9MAV, Lucek SP9MAU, Zdzisław SP9GUH, Jacek SP2004TA, Wojtek SP9ODO, Władek SP9ODZ, Sławek SP2016TA, Krzysiek SP9XUP i wielu innych którzy przebywają za granicami Polski i w dalszym ciągu utrzymują kontakty z klubem via radio. W budynku gdzie mieścił się klub Liga Obrony Kraju prowadziła w Dębicy kursy na kierowców, naukę jazdy, modelarstwo i sekcję strzelecką. Klub organizował wyjazdy w teren, brał udział w ,,Akcji Wisła??, Polnym Dniu?? oraz organizowano zawody strefowe ,,łowy na lisa??.

W 1969 roku kierownik klubu kolega Bolesław Kłusek w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej w Dębicy zorganizowali w ramach ćwiczeń wojskowych 3 tygodniowy kurs na świadectwo uzdolnienia. Z całego województwa powołano 60 rezerwistów Wojska Polskiego do Jednostki Wojskowej w Przemyślu i tam też wszyscy zdali egzaminy i są do dzisiaj starymi nadawcami. Z klubu SP8KKM dwóch nadawców  kolega Fredek SP9EEQ i kolega Zdzisław SP8EER, obecnie SP6EER w Kędzierzynie zdali egzaminy. Pozostali to krótkofalowcy z całego Podkarpacia.

Autorem powyższego opracowania był nasz kolega Alfred Pociask SP9EEQ. SK