Kontakt

Adres dla korespondencji:


SKiR “DELTA”

ul. Sportowa 26

39-200 Dębica

KRS: 0000353315,
NIP: 8722368185

BGŻ O/Dębica:
95 2030 0045 1110 0000 0187 8740

sq8aqo@gmail.com

prezes:

Jacek Kotowski SQ8AQO

tel. 601 469 291