Zostań krótkofalowcem (informacje)

Pytania egzaminacyjne – http://www.pzk.info.pl/pliki/pytania.pdf

Odbiorniki SDR... tutaj możecie posłuchać co się dzieje na pasmach fal krótkich 🙂

http://sp2pmk.tvk.torun.pl:8901/

Informujemy, również iż kolejny już raz podczas odbywającego się w Schronisku Młodzieżowym “Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej VIII Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców w dniu 9.06.2018r. odbędzie się sesja egzaminacyjna komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia bezpłatnego kursu przygotowującego do tego egzaminu w siedzibie SP8KKM ul. Sportowa 26 p.105 (Dom Sportu) w Dębicy co czwartek o godz.18.00  Spotkania będą obejmowały zagadnienia związane z zasadami działania urządzeń radiowych, konstrukcją sprzętu nadawczo-odbiorczego, a także zasadami prowadzenia łączności na pasmach amatorskich. Głównym jednakże celem kursu jest przygotowanie do państwowego egzaminu, uprawniającego do otrzymania świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej.