Relacja z 40-lecia Klubu SP8KKM

Dębicki Klub Łączności PZK – SP8KMM w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Historia Klubu w Dębicy rozpoczęła się trochę wcześniej, bo w 1967 roku otrzymał licencję nasłuchową. Ale dokładnie 40 lat temu Dębicki Klub Łączności po raz pierwszy zaistniał w eterze pod własnym znakiem nadawczym.
Na miejsce obchodów 40-lecia wybrano zaprzyjaźnione Schronisko w Głobikowej, gdzie krótkofalarska grupa z Dębicy bywa dość często instalując tam staję terenową. W godzinach popołudniowych w sobotę 2 października rozpoczęły się przygotowania na miejscu spotkania. Przed godziną 17.00 parking zapełnił się samochodami, którymi przybyli nasi goście. Punktualnie o 17.00 Prezes Klubu Waldemar Pisarczyk SP9MZX rozpoczął uroczystość.

 

 

Na wstępie powitani zostali wszyscy przybyli goście:

 • Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – Piotr Skrzypczak SP2JMR,
 • Prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK,
 • Delegacja przedstawicieli Wójta Gminy Dębica Pana Stanisława Rokosza:
  • Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – Pan Zdzisław Siwula,
  • Przewodniczący Komisji Oświatowej Gminy Dębica – Pan Janusz Gwóźdź,
 • Wójt Gminy Ostrów  – Pan Piotr Cielec,
 • Ks. Prałat Ryszard Piasecki,
 • Lesław Steczkowski SP8YA z małżonką,
 • Jerzy Kucharski SP5BLD – Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego,
 • Grzegorz Wadas – opiekun Schroniska w Głobikowej
 • Delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 28,
 • Delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 35,
 • Delegacja z Klubu SP8KBZ z Mielca,
 • Członkowie i sympatycy Dębickiego Klubu Łączności PZK ? SP8KKM


Prezes Klubu przedstawił historię 40-lecia działalności klubu, po której kolejno głos zabrali nasi znamienici goście: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – Piotr Skrzypczak SP2JMR, Prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK. Pan Zdzisław Siwula i Pan Janusz Gwóźdź odczytali list okolicznościowy od  Wójta Gminy Dębica. Głos zabrali również: Wójt Gminy Ostrów  – Pan Piotr Cielec i Ks. Prałat Ryszard Piasecki.

Po okolicznościowych przemówieniach Prezes Klubu przyjął z rąk Piotra Skrzypczaka SP2JMR okolicznościowy grawerton z okazji 40-lecia klubu, oraz dyplom za pracę na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Dyplomy, podziękowania i pamiątki wręczone zostały także zaproszonym gościom.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeniu zostali na poczęstunek. Rozpoczęły się spotkania indywidualne w grupach i niekończące się rozmowy na tematy krótkofalarskie.

Bardzo ważnym elementem spotkania było zwołanie Uroczystego Walnego Zebrania członków SP8KKM i podjęcie uchwały o nadaniu Dębickiemu Klubowi Łączności imienia Bolesława Kłuska SP9HKD. Uchwała została przyjęta przez aklamację potwierdzona gromkimi brawami członków klubu i wszystkich zgromadzonych na sali gości.

Na zewnątrz przygotowany został grill, na którym wypieczono smaczne kiełbaski, którymi można było się posilać do późnych godzin wieczornych. W międzyczasie przygotowany został słynny “Kociołek Krzysztofa SQ9MUO” – znany wszystkim ze spotkań w Jodłówce Tuchowskiej. Mimo chłodu na wieży widokowej pilnowanej przez dwa potężne dinozaury grupa pod kierunkiem Marcina SQ9DJJ, wychowanka SP8KKM mieszkającego obecnie w Krakowie uruchomiła stację w paśmie 70 cm pracując pod okolicznościowym znakiem klubowym HF40KKM w Zawodach IARU UHF 432 MHz. Koledzy przeprowadzili sporo ciekawych łączności informując korespondentów o naszym jubileuszu.

Przez cały czas spotkania pod nadzorem Cezarego SQ8MXC pracowała na falach krótkich stacja HF40KKM.

Spotkanie trwało do północy, a wszyscy goście opuszczali spotkanie bardzo zadowoleni gratulując klubowi jubileuszu. W uroczystościach udział wzięło około 80 osób.