Egzamin Głobikowa 9.06.2018

Informujemy oraz zapraszamy wszystkich zdecydowanych i niezdecydowanych.

Kolejny już raz podczas odbywającego się w Schronisku Młodzieżowym “Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej VIII Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców w dniu 9.06.2018r. odbędzie się sesja egzaminacyjna komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych spotkania  przygotowujące do tego egzaminu w siedzibie SP8KKM ul. Sportowa 26 p.105 (Dom Sportu) w Dębicy co czwartek o godz.18.00  Podczas nich będziemy przybliżać zagadnienia związane z zasadami działania urządzeń radiowych, konstrukcją sprzętu nadawczo-odbiorczego, a także zasadami prowadzenia łączności na pasmach amatorskich. Głównym jednakże celem jest przygotowanie chętnych do państwowego egzaminu, uprawniającego do otrzymania świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej.